Γενικές Πληροφορίες

Tι είναι ο ενδοδοντολόγος και με τι ασχολείται;

Ο ενδοδοντολόγος (ή ενδοδοντιστής) είναι ένας εξειδεικευμένος γιατρός με περαιτέρω Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (2 ετών και περισσότερο) που εξειδικεύεται στην πρόληψη, την διάγνωση και την θεραπεία του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. Η θεραπεία αυτή ονομάζεται ενδοδοντική θεραπεία.

Πιο συγκεκριμένα ο ενδοδοντολόγος ασχολείται με την διαφορική διάγνωση πόνου οδοντικής ή μη αιτιολογίας, τις ενδοδοντικές θεραπείες δοντιών με ζωντανό ή νεκρό πολφό, τις επαναλήψεις ενδοδοντικών θεραπειών, την αντιμετώπιση οδοντιατρικών τραυμάτων, την χειρουργική ενδοδοντία καθώς και με την λεύκανση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών.

Ο ενδοδοντολόγος έχει στην διάθεση του εξειδικευμένο εξοπλισμό και είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου ενδοδοντική θεραπεία σε περιπτώσεις που ο γενικός οδοντίατρος κρίνει ότι αυτή είναι καλό να εκτελεστεί από έναν εξειδικευμένο συνάδελφο λόγω υψηλής τεχνικής δυσκολίας ή ανατομικών ιδιαιτεροτήτων. Ο ενδοδοντολόγος βρίσκεται πάντα σε στενή συνεργασία με τον παραπέμποντα γενικό οδοντίατρο με γνώμονα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία για τον ασθενή.

Σύντομη εισαγωγή στην ανατομία του δοντιού

Το δόντι αποτελείται από δύο μέρη, το μέρος το οποίο είναι εμφανές στο στόμα (μύλη) και το μέρος το οποίο βρίσκεται μέσα στις γνάθους (ρίζα). Υπάρχουν δόντια τα οποία έχουν μία ρίζα (μονόριζα) και δόντια που έχουν περισσότερες από μία ρίζες (πολύριζα). Το εσωτερικό της ρίζας ονομάζεται ριζικός σωλήνας. Η ρίζα του δοντιού περιβάλλεται περιφερικά από μία σκληρή οδοντική ουσία που λέγεται οστέινή και εσωτερικά από μία άλλη σκληρή ουσία την οδοντίνη. Η μύλη του δοντιού περιβάλλεται εξωτερικά από την αδαμαντίνη και εσωτερικά υπάρχει επίσης οδοντίνη.

Ο πολφός είναι ένα πολύπλοκο σύμπλεγμά αγγείων και νεύρων που βρίσκεται στο εσωτερικό του δοντιού, επεκτείνεται από την μύλη έως την ρίζα και περιβάλλεται από αυτές τις σκληρές οδοντικές ουσίες. Όταν ο πολφός του δοντιού μολυνθεί, αρχίζει η φλεγμονώδης αντίδραση του πολφού, η οποία μπορεί να αντισταθμιστεί από το αμυντικό μας σύστημα (αντιστρεπτή) ή να είναι πιο σοβαρή και να πρέπει να παρέμβουμε εμείς ώστε να θεραπεύσουμε το δόντι (μη αντιστρεπτή). Η μόλυνση του πολφού μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους κυρίως όμως προκαλείται όταν μικρόβια του στόματος εισέρχονται στον πολφό από διάφορες πύλες (τερηδόνα, ρωγμές, φθαρμένες αποκαταστάσεις κτλ)Σε περιπτώσεις έντονων φλεγμονών υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθούν έντονα συμπτώματα όπως ευαισθησία στην μάσηση, έντονος πόνος και οίδημα (πρήξιμο). Μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας τα συμπτώματα αποχωρούν πλήρως και το δόντι γίνεται πλήρως λειτουργικό.

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία, πότε πρέπει να γίνεται πότε πρέπει να επαναληφθεί και γιατί αποτυγχάνει;

Ενδοδοντική θεραπεία είναι η διαδικασία καθαρισμού και διαμόρφωσης των ριζικών σωλήνων και εν συνέχεια η έμφραξη αυτών με τα κατάλληλα ανά περίπτωση υλικά. O ενδοδοντολόγος έχει στην διάθεση του σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (μέσα μεγένθυσης, μηχανοκίνητα εργαλεία καθαρισμού των ριζικών, σύγχρονες τεχνικές έμφραξης των ριζικών σωλήνων κτλ) ώστε να δώσει το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στις περιπτώσεις που η θεραπεία δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική μείωση του βακτηριακού φορτίου η θεραπεία μπορεί να αποτύχει. θα πρέπει να επαναληφθεί. Τέτοιες αιτίες αποτυχίας είναι η περίπλοκη ανατομία του ριζικού σωλήνα,η ύπαρξη στενών ριζικών σωλήνων, η ύπαρξη ιατρογενώνσυμβαμάτων ή ακόμη και η καθυστερημένη τοποθέτηση των αποκαταστάσεων στο δόντι (σφραγίσματα, θήκες κτλ)μετά το πέρας της θεραπείας.

Αλλες αιτίες της μακροπρόθεσμης αποτυχίας της θεραπέιας(αποτυχία μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα) είναι μία νέα τερηδόνα κάτω από την προσθετική αποκατάσταση, ένα σπάσιμο του δοντιού ή μία κακή αποκατάσταση. Ολοι αυτοί οι λόγοι μπορούν να οδηγήσουν μία επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία στην αποτυχία και να απαιτηθεί η επαναληψή της.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μία ενδοδοντική θεραπεία, ειδικά αν γίνει από έναν εξειδικεύμενο οδοντίατρο, το ποσοστό θεραπείας αγγίζει το 95%. Oι σύγχρονες τεχνικές ενδοδοντίας και η συνεχόμενη εξελισσόμενη υλικοτεχνική υποδομή των οδοντιάτρων κάνουν τα ποσοστά θεραπείας πολύ υψηλά.

Αποκατάσταση δοντιού

Η σωστή αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι εξίσου σημαντική με την ενδοδοντική θεραπεία. Η άμεση αποκατάσταση του δοντιού μετά την ενδοδοντική θεραπεία είναι πολύ σημαντική γιατί διασφαλίζεται και η επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας και ταυτόχρονα αποκαθίσταται η λειτουργικότητα του δοντιού στο φραγμό. Η μη άμεση τοποθέτηση μιας καλής αποκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε επαναμόλυνση της ενδοδοντικήςθεραπείας. Τα περισσότερα δόντια που θα πρέπει να απονευρωθούν έχουν εκτεταμένη απώλεια οδοντικής ουσίας. Συνήθως Το είδος της αποκατάστασης εξαρτάται από το είδος του δοντιού, την έκταση της απώλειας οδοντικής ουσίας και πρέπει να γίνει σε αρμονία μετην υγεία των περιακρορριζικών ιστών και την αισθητική του ασθενούς.

Xειρουργική ενδοδοντία - Tι είναι η ακρορριζεκτομή;

O στόχος της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας είναι η επίτευξη στείρας ή άσηπτης πολφικής κοιλότητας, η οποία στην συνέχεια εμφράσσεται. Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί συντηρητικά μέσω της διάνοιξης του δοντιού, τότε προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, καταφεύγουμε στην Χειρουργική Ενδοδοντία.

Η Χειρουργική ενδοδοντία αποτελεί το σύνολο των χειρουργικών ενεργειών και πράξεων που συμπληρώνουν την συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία, όταν αυτή αδυνατεί να αποκαταστήσει το υπάρχον ενδοδοντικό πρόβλημα. Σήμερα όλη η διαδικασία γίνεται με την βοήθεια σύγχρονων τεχνικών όπως το χειρουργικό μικροσκόπιο, συσκευές υπερήχων και σύγχρονα εμφρακτικά υλικά, επιτυγχάνοντας την ελάχιστη επέμβαση στους εμπλεκόμενους ιστούς, καθιερώνοντας ουσιαστικά τον όρο μικροχειρουργική ενδοδοντία.Η χειρουργική παρέμβαση γίνεται μέσω των μαλακών ιστών και του οστού που περιβάλλουν την ρίζα του δοντιού, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ρίζα και οι προβληματικοί ιστοί.

Η ακρορριζεκτομή είναι αυτή ακριβώς η τεχνική που χρησιμοποιείται στην χειρουργική ενδοδοντία, κατά την οποί, εκτός από την αφαίρεση των παθολογικών περιακρορριζικών ιστών, αποκόπτεται και αφαιρείται τμήμα του άκρου της ρίζας μήκους περίπου 2-3χιλ, το οποίο στην συνέχεια εμφράσσεται με βιοσυμβατά υλικά.

Τραυματικές βλάβες δοντιών

Οι τραυματικές βλάβες των δοντιών είναι ένα συχνό φαινόμενο ειδικά στα παιδιά. Οι άμεσες εκδηλώσεις των τραυματικών βλαβών κατατάσσονται σε ρωγμές, κατάγματα μύλης με εμπλοκή ή όχι του πολφού, οριζόντια ή λοξά κατάγματα ρίζας, επιμήκη κατάγματα, χαλάρωση των ινών που συγκρατούν το δόντι, χαρακτηριζόμενη ως διάσειση του δοντιού, πλάγια μετατόπιση του δοντιού μέσα στο φατνίο, μερική ή πλήρης εκγόμφωση και εμβύθιση του δοντιού μέσα στο φαντίο του ή και συνδυασμοί των ανωτέρω.

Μακροπρόθεσμες εκδηλώσεις τραυματισμού των δοντιών αποτελούν η νέκρωση του πολφού, η εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση ρίζας του τραυματισμένου δοντιού και η πλήρης ενασβεστίωση της πολφικής κοιλότητας και του ριζικού σωλήνα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που το δόντι έχει βγει τελείως από το φατνίο του (πλήρη εκγόμφωση) η μεταφορά άμεσα στο πλησιέστερο ιατρικό χώρο είναι ζωτικής σημασίας(ιδανικά εντός μίας ώρας). Η άμεση μεταφορά του πρέπει να γίνει μέσα σε κρύο γάλα ή ειδικά εμπορικά διαλύματα.

Η αντιμετώπιση των τραυματικών βλαβών των δοντιών είναι συνάρτηση του είδους και της βαρύτητας της βλάβης, του χρόνου καθυστέρησης μέχρι την αντιμετώπιση, την ηλικία του ασθενούς και ειδικότερα του σταδίου διάπλασης του δοντιού επί νεαρών ατόμων. Η αντιμετώπιση εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα και περιλαμβάνει:

  • Απλή παρακολούθηση του περιστατικού με επανεξετάσεις σε προκαθοριζόμενα χρονικά διαστήματα με ακτινογραφικό και κλινικό έλεγχο, που αποσκοπούν κύρια στην τυχόν μεταβολή χρώματος της μύλης του δοντιού, τον έλεγχο ζωτικότητας του πολφού και τον έλεγχο ενασβεστιώσεων ή απορροφήσεων
  • Πολφοτομή, προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος για την ολοκλήρωση της διάπλασης της ρίζας
  • Θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο με κλασικές ή σύγχρονες μεθόδους (χρήση ΜΤΑ, αναγέννηση του πολφικού ιστού)
  • Ορθοδοντική ή χειρουργική ανατολή ενσφηνωμένου δοντιού
  • Αναφύτευση δοντιού
  • Επιλεγμένο ανά περίπτωση είδος ακινητοποίησης
  • Προκαθορισμένες επανεξετάσεις

Ενημερωτικό Εγγραφό Ενδοδοντίας για Ασθενείς

Μύθοι σχετικά με την Ενδοδοντική Θεραπεία

Τα αποτελέσματα όλων των ερευνών συγκλίνουν εμφατικά στο συμπέρασμα πως κάθε ενδοδοντική θεραπεία(στην καθομιλουμένη «απονεύρωση») είναι μια οδοντιατρική πράξη, ασφαλής, αποτελεσματική εξαλείφει τον πόνο. Η American Association of Endodontistsστον σχετικό ιστότοπό της παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδοδοντικη θεραπεία:

https://www.aae.org/patients/root-canal-treatment/myths-root-canals
Πόσες συνεδρίες απαιτούνται για μια Ενδοδοντική Θεραπεία;

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρώνεται σε μια μόλις επίσκεψη, ωστόσο συνήθως απαιτούνται δύο ή τρεις.

Πόσο θα «κρατήσει» ένα δόντι που έχει υποστεί Ενδοδοντική Θεραπεία;

Με την κατάλληλη αποκατάσταση και στοματική υγιεινή κάθε δόντι μπορεί να κρατήσει μια ζωή μετά από μια Ενδοδοντική Θεραπεία. Η ενδεικνυόμενη στοματική υγιεινή περιλαμβάνει καθημερινή φροντίδα των δοντιών με βούρτσισμα και χρήση νήματος ή μεσοδοντίαβουρτσακια, κατάλληλη διατροφή και τακτικό οδοντιατρικό έλεγχος.

Πονάει η Ενδοδοντική Θεραπεία;

Οι σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές εξασφαλίζουν απουσία πόνου ή ελαφρά και απόλυτα ανεκτή δυσφορία κατά τη διάρκεια της Ενδοδοντικής Θεραπείας. Συχνά το δόντι πονάει πριν τη θεραπεία και η Ενδοδοντική Θεραπεία προσφέρει ανακούφιση.

Θα πονέσω μετά την Ενδοδοντική Θεραπεία;

Η απολύμανση των ριζικών σωλήνων ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρά ενόχληση, η οποία με τα κατάλληλα αναλγητικά εξαλείφεται. Ωστόσο, αν ο πόνος επιμένει ή αν αισθάνεστε οξύ πόνο επικοινωνήστε με τον οδοντίατρο σας.

Πόσο στοιχίζει μια Ενδοδοντική Θεραπεία;

Το κόστος μιας Ενδοδοντικής Θεραπείας εξαρτάται από τη βαρύτητα του προβλήματος και το είδος του δοντιού. Η θεραπεία γομφίων με δύο ή τρεις ριζικούς σωλήνες είναι περισσότερο πολύπλοκη, απαιτητική και εργώδης, ώστε το κόστος είναι υψηλότερο. Η Ενδοδοντική Θεραπεία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι πιο οικονομική σε βάθος χρόνου από οποιαδήποτε εναλακτική θεραπεία.

Ποιες εναλλακτικές θεραπείες υπάρχουν αντί της Ενδοδοντικής;

Η εξαγωγή του δοντιού είναι η μόνη εναλλακτική θεραπεία αντί της Ενδοδοντικής Θεραπείας. Η απώλεια ενός δοντιού ενδέχεται να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα όπως δυσκολία στη μάσηση, αλλά και αισθητικά προβλήματα. Η αποκατάσταση του φραγμού μετά την εξαγωγή δοντιών είναι πιθανό να απαιτεί την τοποθέτηση μιας προσθετικής κατασκευής όπως τεχνητής οδοντοστοιχίας, γέφυρας ή εμφυτεύματος το κόστος των οποίων είναι υπολογίσιμα υψηλό.

Μπορούν όλα τα δόντια να θεραπευθούν Ενδοδοντικά;

Κάθε δόντι μπορεί να σωθεί υπό προϋποθέσεις. Η Ενδοδοντική Θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μόνο εφόσον οι ριζικοί σωλήνες είναι προσεγγίσιμοι, μπορούν να απολυμανθούν και να εμφραχθούν σε όλο το μήκος τους επαρκώς και αποτελεσματικά. Κάθε δόντι πρέπει να έχει επαρκή οστική στήριξη. Ενδοδοντική Θεραπεία πραγματοποιείται μόνο όταν το δόντι κρίνεται αποκαταστάσιμο με μακρόχρονη καλή πρόγνωση.

Μπορεί να αποτύχει μια Ενδοδοντική Θεραπεία;

Η Ενδοδοντική Θεραπεία έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 90% όταν πραγματοποιείται με βάση τα επιστημονικά πρωτόκολλα εξασφαλίζοντας την παραμονή του δοντιού στον φραγμό. Προβλήματα εμφανίζονται όταν στο δόντι αναπτύσσεται τερηδόνα ή αποτυγχάνει η αποκατάσταση ή σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πάρα την καλή θεραπεία η επούλωση υπολείπεται του αναμενόμενου. Περαιτέρω επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας ή μικροχειρουργική ενδοδοντική αντιμετώπιση μπορεί να εξετασθεί ως η ενδεικνυόμενη θεραπευτική προσέγγιση. Η εμφάνιση κατάγματος σ’ ένα δόντι μπορεί επίσης να αποτελέσει λόγο αποτυχίας και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δοντιού.

Θα χρειαστεί κάποια επιπρόσθετη θεραπεία;

Το δόντι που έχει θεραπευτεί ενδοδοντικά θα πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά για τη διασφάλιση ότι έχει επουλωθεί επαρκώς.

Επιθυμείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις πριν ή μετά τη θεραπεία, ο οδοντίατρός σας είναι στη διάθεσή σας για να λύσετε κάθε απορία σας.

Τι είναι η Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας;

Δόντια που έχουν ήδη υποβληθεί σε Ενδοδοντική Θεραπεία παραμένουν στον οδοντικό φραγμό όπως όλα τα υπόλοιπα φυσικά δόντια. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η θεραπεία μπορεί να αποτύχει ή τα συμπτώματα να επιμένουν. Αυτό μπορεί να συμβει συντόμως μετά την Ενδοδοντική Θεραπεία ή μετά από χρόνια. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ίσως είναι απαραίτητη η εκ νέου θεραπεία, μια διαδικασία γνωστή ως Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας.

Γιατί αποτυγχάνει μια Ενδοδοντική Θεραπεία;

Η Ενδοδοντική Θεραπεία μπορεί να αποτύχει για διάφορους λόγους: είναι εξαιρετικά δύσκολο να θεραπευτούν υπερβολικά στενοί ή έντονα κεκαμμένοι ριζικοί σωλήνες ή ριζικοί σωλήνες που δεν είχαν επαρκώς απολυμανθεί κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας. Επίσης το δόντι ενδέχεται να έχει ιδιαίτερα πολύπλοκη ανατομία που δεν έγινε αντιληπτή σε προγενέστερη θεραπεία.

Η τελική αποκατάσταση δεν τοποθετήθηκε αρκετά σύντομα μετά την Ενδοδοντική Θεραπεία ή η αποκατάσταση χαίνει ή δεν εφαρμόζει ικανοποιητικά, έχει κάταγμα ή επανεμφάνιση τερηδόνας στα όριά της.

Είναι η Επανάληψη περισσότερο πολύπλοκη από την αρχική Ενδοδοντική Θεραπεία;

Η Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας συνήθως είναι πιο πολύπλοκη και απαιτητική από την αρχική ενδοδοντική θεραπεία καθώς το δόντι φέρει αποκατάσταση μετά τη θεραπεία. Το είδος της αποκατάστασης του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού μπορεί να είναι από απλή έμφραξη σύνθετης ρητίνης έως στεφάνη είτε μονήρης, είτε μέρος γέφυρας. Επιπρόσθετα μπορεί να έχει τοποθετηθεί άξονας εντός κάποιου ριζικού σωλήνα πριν την τελική προσθετική αποκατάσταση. Όλα αυτά αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας της επανεπέμβασης καθιστώντας την πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες εξαιρετικά δύσκολη.

Επιπλέον, από την αρχική ενδοδοντική θεραπεία οι ριζικοί σωλήνες θα έχουν εμφραχθεί κατά μήκος με διάφορα ενδοδοντικα υλικά καθιστώντας απαραίτητη την απομάκρυνσή τους πριν την εκ νέου επεξεργασία και απολύμανση των ριζικών σωλήνων. Όλα αυτά τα υλικά έμφραξης και αποκατάστασης καθιστούν τη διαδικασία της επανεπέμβασης πολύπλοκη και εργώδης.

Ποιος μπορεί να αναλάβει μια Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας;

Όλοι οι οδοντίατροι έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν Ενδοδοντικές Θεραπείες, ωστόσο μεγάλος αριθμός οδοντιάτρων αποφεύγουν να αναλάβουν τις Επαναλήψεις Ενδοδοντικών Θεραπειών, καθώς είναι περισσότερο απαιτητικές και ενδεχομένως προϋποθέτουν επιπλέον ειδικό εξοπλισμό που ίσως δεν διαθέτουν.

Ο Οδοντίατρός σας μπορεί να προτείνει την παραπομπή σας σε άλλο οδοντίατρο με μεγαλύτερη εμπειρία και εκπαίδευση σε αυτού του είδους θεραπείες ή σε έναν ειδικό ενδοδοντολόγο που έχει εκπαιδευτεί και ασχολείται αποκλειστικά με ενδοδοντικές θεραπείες. Ο ειδικός ενδοδοντολόγος είναι οδοντίατρος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος και εγκεκριμένος από τον αρμόδιο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ώστε να αναλαμβάνει όλα τα είδη ενδοδοντικών θεραπειών. Ο Ενδοδοντολόγος διαθέτει πρόσθετο εξοπλισμό για να φέρει σε πέρας επιτυχώς κάθε ενδοδοντική θεραπεία.

Τί θα συμβεί αν παραπεμφθώ σε έναν Ενδοδοντολόγο;

Ο Ενδοδοντολόγος θα συζητήσει μαζί σας τις ενδεικνυόμενες θεραπευτικές επιλογές. Θα σας εξηγήσει τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας καθώς και το κόστοςτης.

Τί θα συμβεί κατά τη διάρκεια της Επανάληψης Ενδοδοντικής Θεραπείας;

Εάν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε την Ενδοδοντική Θεραπεία ο θεράπων θα εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες απομακρύνοντας τα υπάρχοντα εμφρακτικά υλικά, θα τους απολυμάνει και τέλος θα τους εμφράξει σε όλο το μήκος τους. Σε πολλές περιπτώσεις η αποκατάσταση που ήδη υπάρχει στο δόντι θα πρέπει να αφαιρεθεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σύνθετων προσθετικών κατασκευών όπως στεφάνες και άξονες, ώστε να πραγματοποιηθεί η θεραπεία.

Θα είναι επιτυχημένη η Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας;

Το δόντι που έχει υποβληθεί σε Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας μπορεί να είναι λειτουργικό για πολλά χρόνια εάν αναιρεθούν τα αίτια αποτυχίας της αρχικής ενδοδοντικής θεραπείας. Η επιστημονική πρόοδος και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της Ενδοδοντολογίας έχουν καταστήσει την θεραπείας της Επανάληψης εξίσου επιτυχημένη αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά πολύπλοκα περιστατικά. Ωστόσο, όπως σ’ όλες τις ιατρικές και οδοντιατρικές θεραπείες, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν ανυπέρβλητες δυσκολίες καθιστώντας αδύνατη τη διατήρηση του υπό θεραπεία δοντιού στον φραγμό.

Πόσο θα στοιχίσει η Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας;

Το κόστος της Επανεπέμβασης στην Ενδοδοντία συνήθως εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας της επαναληπτικής ενδοδοντικής θεραπείας και κατά κανόνα εμφανίζει υψηλότερο κόστος από την Ενδοδοντική Θεραπεία που πραγματοποιείται πρώτη φορά σε ένα δόντι.

Ποιες είναι οι εναλλακτικές από την Επανάληψη της Ενδοδοντικής Θεραπείας;

Συνήθως οι εναλλακτικές είναι είτε εξαγωγή του δοντιού, είτε χειρουργική αντιμετώπιση. Η εξαγωγή του δοντιού θα αφήσει ένα κενό στον φραγμό το οποίο μπορεί και να εγκυμονεί συγκλησειακούς λειτουργικούς κινδύνους ή το κενό να μην είναι αισθητικά αποδεκτό και πιθανότατα να απαιτεί αντικατάσταση του φυσικού ελλείποντος δοντιού με προσθετική γέφυρα ή οδοντικό εμφύτευμα. Η χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία απαιτεί τη δημιουργία τομής και εν συνεχεία την αναπέταση κρημνού των ούλων ή των μαλακών ιστών γενικότερα με στόχο να αποκτηθεί πρόσβαση στην άκρη της ρίζας του δοντιού όπου εντοπίζεται η αλλοίωση. Σε επόμενο σταδιο πραγματοποιείται αφαίρεση των τελευταίων 3 χιλιοστών της ρίζας (ακρορριζεκτομή), περιοχή όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό του μικροβιακού φορτίου. Τέλος η ρίζα καθαρίζεται και εμφράσετται ανάστροφα με βιοκεραμικά υλικά ενώ ο κρημνός επαναφέρεται και συρράφεται. Ένα από τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας είναι ότι αφήνει άθιχτη την υπάρχουσα προσθετική αποκατάσταση. Όμως η Ενδοδοντική Επανεπέμβαση που περιλαμβάνει απολύμανση και εκ νέου έμφραξη των ριζικών σωλήνων είναι η πλεονεκτικότερη και βέλτιστη επιλογή. Ο Ενδοδοντολόγος σας είναι ο πλέον ειδικός ώστε να σας ενημερώσει για τις πλέον κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές του προβλήματος σας.