Πρόεδρος: Τσάτσας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Λάμπρου Μαρία

Γεν. Γραμματέας: Καρώνη Χριστίνα

Ταμίας: Κοντογιάννης Ταξιάρχης

Τακτικά Μέλη:

 • Παλαμιδάκης Φώτιος
 • Πασσαλίδου Σταματίνα
 • Τζίμπουλας Νέστωρ

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Κασάμπαλη Μαρία
 • Κουρσούμης Αναστάσιος

Πρόεδρος: Δερβένης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Τσάτσας Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Δεληβάνη Νάταλη

Ταμίας: Σταβάρα Μαρία - Ελουίζα

Τακτικά Μέλη:

 • Αλησάφης Μιχαήλ
 • Διαμαντή Ευαγγελία (Κέλλυ)
 • Καλύβα Μαρία

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Καρώνη Χριστίνα
 • Παρασκευοπούλου Μαίρη

Πρόεδρος: Δανδάκης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Δερβένης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας: Καλύβα Μαρία

Ταμίας: Αλησάφης Μιχαήλ

Τακτικά Μέλη:

 • Δεληβάνη Νάταλη
 • Διαμαντή Ευαγγελία (Κέλλυ)
 • Σταβάρα Μαρία - Ελουίζα

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Δάβαλου Σταυρούλα (Στέφη)
 • Φούρου Φωτεινή

Πρόεδρος: Παπαδούλη Κλεοπάτρα (Κλαίρη)

Αντιπρόεδρος: Χαρίσης Αλέξιος

Γεν. Γραμματέας: Μάγκος Σωτήριος

Ταμίας: Μέλιου Ελένη

Τακτικά Μέλη:

 • Πισιώτη Ελευθερία (Έτα)
 • Φραντζή Μπέσσυ
 • Τόλιας Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Καπετανάκου Ντέλα
 • Τσάτσας Δημήτριος

Πρόεδρος: Κοντακιώτης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Παπαδούλη Κλεοπάτρα (Κλαίρη)

Γεν. Γραμματέας: Τόλιας Δημήτριος

Ταμίας: Μέλιου Ελένη

Τακτικά Μέλη:

 • Μάγκος Σωτήριος
 • Τζανετάκης Γεώργιος
 • Τσάτσας Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Καπετανάκου Ντέλα
 • Φραντζή Μπέσσυ

Πρόεδρος: Κοντακιώτης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Παπαδούλη Κλεοπάτρα (Κλαίρη)

Γεν. Γραμματέας: Αγραφιώτη Αναστασία

Ταμίας: Μέλιου Ελένη

Τακτικά Μέλη:

 • Μάγκος Σωτήριος
 • Τζανετάκης Γεώργιος
 • Τσάτσας Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Τόλιας Δημήτριος
 • Φλωράτος Σπύρος

Πρόεδρος: Νιαμονητός Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Κοντακιώτης Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας: Τζανετάκης Γεώργιος

Ταμίας: Παπαδούλη Κλεοπάτρα (Κλαίρη)

Τακτικά Μέλη:

 • Αγραφιώτη Αναστασία
 • Μέλιου Ελένη
 • Τσάτσας Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Μάγκος Σωτήριος
 • Χαρίσης Αλέξης

Πρόεδρος: Νιαμονητός Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Κοντακιώτης Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας: Τζανετάκης Γεώργιος

Ταμίας: Παπαδούλη Κλεοπάτρα (Κλαίρη)

Τακτικά Μέλη:

 • Αγραφιώτη Αναστασία
 • Τσάτσας Δημήτριος
 • Χαρίσης Αλέξης

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Κυτρίδου Βασιλική
 • Φραντζή Μπέσσυ

Πρόεδρος: Δεληβάνης Φίλιππος

Αντιπρόεδρος: Νιαμονητός Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας: Τζανετάκης Γεώργιος

Ταμίας: Παπαδούλη Κλεοπάτρα (Κλαίρη)

Τακτικά Μέλη:

 • Χαρίσης Αλέξης
 • Κοντακιώτης Ευάγγελος
 • Τσάτσας Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Μωϋσιάδης Παναγιώτης
 • Αλησαφής Μιχαήλ